Wersal Joanny

Strona może zawierać treści o tematyce erotycznej, przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które skorzystały z tej usługi pomimo tego, że nie ukończyły 18 lat. Każdy niepełnoletni użytkownik, który wchodzi na stronę robi to samowolnie łamiąc powyższy zakaz. Aby przeglądać tę stronę musisz mieć ukończone 18 lat i potwierdzić, że odbiór treści zawartych w tym serwisie nie został Ci narzucony, lecz z własnej woli i na własną odpowiedzialność chcesz zapoznać się z jego zawartością. Podanie fałszywego wieku jest potwierdzeniem nieprawdy, które w świetle przepisów kodeksu karnego jest złamaniem ogólnie obowiązującego prawa.

>> <<